Tomasz Żmuda

Tomasz Żmuda

Manager

Zarządzam i projektuje produkty i usługi, buduje i rozwijam zespoły, projektowe i produktowe. Jestem gorącym zwolennikiem zwinnych metod wytwarzania produktów cyfrowych. Stale na tropie idealnego procesu projektowego, miłośnik design thinking, zwolennik uczciwych relacji w trójkącie nieskończoności produktu cyfrowego: biznes — użytkownik — technologia. Jako strateg z doświadczeniem product managera potrafię koordynować pracę zespołów zarówno projektowych, jak produktowych. Jako mentor, kierownik studiów podyplomowych spełniam się dydaktycznie i nadaje szlify adeptom zawodu projektanta, starając się przekazać narybkowi odpowiednie wartości i sposób myślenia. Recydywista prelegent, wystający na scenie m.in Internet BETA, Design Ways, MBC.

Title
.